Close

PROJEKT DOMU ARD DEKOR 1

© ARD PROJEKT
☏ 0905 751 534
Cena: 1.400 Eur

PARAMETRE PROJEKTU

 • Max. počet osôb: 4 – 6
 • Obytné miestnosti: 4
 • Zastavaná plocha: 194.13 m²
 • Obytná plocha celkom: 70.2 m²
 • Úžitková plocha 1PP: bez 1PP
 • Úžitková plocha 1NP: 144.85 m²
 • Úžitková plocha 2NP: 0 m²
 • Úžitková plocha podlaží: 144.85 m²
 • Výška hrebeňa: 6.3 m
 • Sklon strechy: 25 °
 • Garáž: áno
 • Cena projektu: 1 400 €
 • Cena stavby na kľúč: 61 500 € ???
 • Celkové náklady stavby: 112 200 € ???


POPIS PROJEKTU

Projekt rodinného domu takpovediac bez obmedzenia, bez ústupkov na požiadavky v kvalite bývania a vybavenia. Veľké priestranné izby, otvorený spoločenský priestor obývacej izby s kuchyňou a jedálňou sú doplnené o plnohodnotné skladové a technologické priestory. Dom so všetkým a pre všetkých. 

Garáž, samostatný sklad prístupný zo záhrady, centrálny sezónny šatník, veľká zabudovaná šatníková skriňa vo vstupe, technická miestnosť s práčkou, ale aj samostatné wc, kúpeľne s nekonečným množstvom zariadenia a čiastočná povala zabezpečia potreby každého aj náročného majiteľa, pre ktorého dom nie sú len izby na spanie, ale plnohodnotné zázemie pre každý účel. 

Zadné, čiastočne kryté terasy iba umocňujú fakt, že pri jeho návrhu sa zhmotnili všetky požiadavky a predstavy do diela, ktoré má ambíciu vás osloviť, očariť a splniť vaše sny. Dom má mnoho tvárí, možných variácií či už dispozičných možností , alebo vizuálnych variácií. 

Možno ho realizovať v tradičnom vidieckom ráze, s tehlovými obkladmi, štruktúrovanými omietkami, umocnenom o šambrány okolo okien alebo okennice, v klasickom a konzervatívnom štýle a neutrálnom prevedení, ale aj v bizardnom a odvážnom dizajne alebo v strohom a modernom prevedení v minimalistickom looku s dominanciou čistých línii, veľkých presklených plôch formou hliníkových rámov a vonkajších žalúzii, moderných veľkoformátových obkladov s jednofarebnými omietkami svetlých odtieňov a hladkých strešných krytín. Univerzálny projekt ktorý nekladie takmer žiadne obmedzenia pri návrhu ideálneho bývania.

ČO OBSAHUJE PROJEKT DOMU?

PROJEKT ARCHITEKTÚRY

□ sprievodnú správu
□ technickú správu
□ výkresy ( v mierke 1:50)
□ základy
□ pôdorysy podlaží
□ rezy
□ krov a výkaz reziva
□ pohľady ( v mierke 1:100)
□ výpisy prvkov – okien, a dverí, klampiarskych a zámočníckych výrobkov
□ výpis podláh, strešných vrstiev, výpis reziva a strešnej krytin
□ výpis prvkov komína a murovacieho materiálu

PROJEKT STATIKY

□ technickú správu
□ výkresy ( v mierke 1:50
□ výkresy skladby stropov
□ výkresy tvaru stropných dosiek
□ výkresy vencov a prekladov
□ výkresy schodiska
□ výkazy výstuže a prefabrikovaných prvkov
□ statický výpočet – v sade č.1

VÝKAZ VÝMER

Typové projekty obsahujú materiálové nápočty základných stavebných materiálov:

□ množstvá betónu
□ DT tvárnic
□ murovacieho materiálu
□ výkazy reziva
□ krytiny
□ ocele
□ prvkov skladaného stropu
□ prefabrikovaných prvkov
□ výkazy výplní otvorov
□ klampiarskych a zámočníckych výrobkov
□ výkazy materiálu pre jednotlivé profesie

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ výkresy vnútorných rozvodov vody
□ výkresy vnútorných rozvodov kanalizácie
□ zvislé schémy

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ schému domového rozvádzača
□ výkres rozvodu vnútornej elektroinštalácie – svetelnej a zásuvkovej
□ výkres uzemnenia a bleskozvodu

PROJEKT ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ výkresy rozvodov ústredného kúrenia
□ schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia
□ dimenzie vykurovacích telies

PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ výkresy vnútorných rozvodov plynu
□ axonometrickú schému plynu do vzdialenosti 1 m za obvodovú stenu objektu

PROJEKT PROTIPOŽIARNEHO ZABEZPEČENIA STAVBY
OSADENIE A SIETE

Vzhľadom na rozdielnosť miestnych regulatívov, polohu a umiestnenie verejných sietí a rozličnosť konfigurácie terénu, projekt neobsahuje osadenia do terénu – situáciu a napojenie na inžinierske siete.

ENERGETICKÝ POSUDOK - PROJEKTOVÉ HODNOTENIE

ZRKADLOVÝ OBRAZ A ZMENY PROJEKTU

ZRKADLOVÝ OBRAZ TYPOVÉHO PROJEKTU

Pri výbere typového projektu rodinného domu často nastane situácia, že Vami vybraný typ domu spĺňa Vami požadované parametre, ale nevyhovuje Vám z hľadiska orientácie na svetové strany, alebo jeho umiestnenie nevyhovuje vzhľadom k susedným stavbám, odstupovým vzdialenostiam, pohľadovým osiam, alebo iným skutočnostiam.

V takom prípade často pomôže otočenie domu resp. preklopenie pôdorysu objektu tzv. „ZRKADLOVÝ OBRAZ “. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v objednávke. Následne Vám bude dodaná projektová dokumentácia v zrkadlovom obraze.

Vyhotovenie projektu v zrkadlovom obraze je prevedené pre všetky typové projekty a projekty sú dodávané za rovnakú cenu, ako projekty v základnom prevedení.

ZMENY TYPOVÉHO PROJEKTU

Prezentované TYPOVÉ PROJEKTY rodinných domov sú základné varianty stavieb. Pokiaľ stavebníkovi v projekte domu niečo nevyhovuje, je možné požiadať o súhlas na zmenu v projekte podľa jeho individuálnych požiadaviek.

Vzhľadom na to, že požiadavky na zmeny sú rôznorodé a prípadná zmena môže mať dosah na konštrukčné riešenie, je potrebné zmeny prekonzultovať s projektantom. Podľa rozsahu zmien bude ďalší postup v zmysle technického riešenia, termínu a ceny za úpravu projektu dohodnutý individuálne.

Zmeny a úpravy typového projektu môže vykonať ktorýkoľvek odborne spôsobilý projektant s oprávnením. Podľa autorského zákona je však možné vyhotoviť zmeny v dokumentácii iba s písomným súhlasom autora projektu spoločnosti ARD Projekt. Vydanie autorského súhlasu na vykonanie zmeny v dokumentácii je bezplatné.

ZODPOVIEME VAŠE OTÁZKY A RADI VÁM PORADÍME

Postaviť si vlastný dom je radosť. Okrem nadšenia je však veľmi dôležité všetko dobre naplánovať a premyslieť mnohé detaily. Ponúkame Vám preto bezplatnú konzultáciu o vašom novom bývaní. Tešíme sa na našu spoločnú diskusiu. Zavolajte nám (Ing. Martin Michalík – 0905 / 751 534, Ing. Jozef Selep, PhD. – 0905 / 546 714), alebo nám napíšte (ardprojekt @ gmail.com).

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Ak ste rozhodnutí pre objednanie projektovej dokumentácie, prosím vyplňte nasledovný formulár. Všetky polia sú povinné. Po odoslaní obdržíte kópiu  formulára e-mailom a budeme Vás kontaktovať (telefonicky, alebo e-mailom).


  NormalZrkadlo  MIESTO VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU
  OsobnePoštou na dobierku**

  ** projektová dokumentácia bude poslaná na uvedenú adresu bydliska, k cene projektu sa prirátava poštovné, balné a poistenie v hodnote 15 €
  Osobne v hotovostiPlatbou na účet**  Odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami a zaväzuje sa prevziať projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne (dátum expedovania) a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Pokiaľ si odberateľ nevyzdvihne projekt do 60 dní od dohodnutého termínu, objednávka sa považuje za stornovanú. Pri stornovaní objednávky uhradená záloha vo výške 250,- EUR prepadá v prospech zhotoviteľa. Odberateľ prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami zhotoviteľa, podmienkam porozumel, súhlasí s nimi a je oprávnený záväznú objednávku v mene investora uskutočniť.


  Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť údajov uvedených v tejto objednávke.