define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); ARD LITTLE QUEEN – TYPOVÉ PROJEKTY DOMOV
Close

PROJEKT DOMU ARD LITTLE QUEEN

© ARD PROJEKT
☏ 0905 751 534
Cena: 2.200 Eur
PARAMETRE PROJEKTU
 • Max. počet osôb: 5 – 6
 • Obytné miestnosti: 5
 • Zastavaná plocha: 354.6 m²
 • Obytná plocha celkom: 135.85 m²
 • Úžitková plocha 1PP: bez 1PP
 • Úžitková plocha 1NP: 290.7 m²
 • Úžitková plocha 2NP: 0 m²
 • Úžitková plocha podlaží: 290.7 m²
 • Výška hrebeňa: 5.44 m
 • Sklon strechy: 22 °
 • Garáž: áno
 • Cena projektu: 2 200 €
 • Cena stavby na kľúč: 110 500 € ???
 • Celkové náklady stavby: 203 500 € ???

POPIS PROJEKTU

Hotový typový projekt nadštandardnej rodinnej vily – rodinného sídla, určený pre náročnú klientelu, Tento dom je určený pre veľké pozemky a tým najlepším čo môže individuálne bývanie ponúknuť. Je to špičkový rodinný dom navrhnutý s použitím moderných technológií určený pre všetkých , čo hľadajú to najlepšie.

Pre chvíle spoločnej rodinnej pohody je navrhnutý otvorený spoločenský veľkopriestor obývacej izby s jedálňou a kuchyňou s ostrovčekom so stredovým variacim pultom a barovým sedením. Priestoru dominuje panoramatický krb. Veľkosť priestoru dotvárajú podhľady s priznanou geometriou strechy a s osadenými strešnými oknami pre príliv svetla do interiéru. Priestranná prestrešená terasa zväčšuje funkčnosť úžitkových plôch s možnosťou dodatočného presklenia pre riešenie zimnej záhrady. 

Nočnú časť tvoria sekcie rodičovského traktu so spálňou rodičov, šatníkom a kúpeľňou. Detský trakt obsahuje izby detí s vlastnou kúpeľňou detí. Doplnkovým vybavením je priestor pre relax pozostávajúci z posilňovne a sauny. Samozrejmosťou pre tento typ domu je aj pracovňa s hosťovskou izbou a vlastnou kúpeľňou pre návštevy, samostatný vstupný šatník. Dom dopĺňa technická miestnosť s práčovňou a priestranná dvojgaráž. 

Špičkový dom si žiada aj najmodernejšie technológie. Tie v projekte a návrhu reprezentujú zariadenia pre využitie solárnej energie v kombinácii s návrhom tepelného čerpadla s predprípravou rozvodov aj pre vonkajší bazén. Skladovacie a úložné priestory dopĺňa povala nad garážou a vstupom. 

ČO OBSAHUJE PROJEKT DOMU?

PROJEKT ARCHITEKTÚRY

□ sprievodnú správu
□ technickú správu
□ výkresy ( v mierke 1:50)
□ základy
□ pôdorysy podlaží
□ rezy
□ krov a výkaz reziva
□ pohľady ( v mierke 1:100)
□ výpisy prvkov – okien, a dverí, klampiarskych a zámočníckych výrobkov
□ výpis podláh, strešných vrstiev, výpis reziva a strešnej krytin
□ výpis prvkov komína a murovacieho materiálu

PROJEKT STATIKY

□ technickú správu
□ výkresy ( v mierke 1:50
□ výkresy skladby stropov
□ výkresy tvaru stropných dosiek
□ výkresy vencov a prekladov
□ výkresy schodiska
□ výkazy výstuže a prefabrikovaných prvkov
□ statický výpočet – v sade č.1

VÝKAZ VÝMER

Typové projekty obsahujú materiálové nápočty základných stavebných materiálov:

□ množstvá betónu
□ DT tvárnic
□ murovacieho materiálu
□ výkazy reziva
□ krytiny
□ ocele
□ prvkov skladaného stropu
□ prefabrikovaných prvkov
□ výkazy výplní otvorov
□ klampiarskych a zámočníckych výrobkov
□ výkazy materiálu pre jednotlivé profesie

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ výkresy vnútorných rozvodov vody
□ výkresy vnútorných rozvodov kanalizácie
□ zvislé schémy

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ schému domového rozvádzača
□ výkres rozvodu vnútornej elektroinštalácie – svetelnej a zásuvkovej
□ výkres uzemnenia a bleskozvodu

PROJEKT ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ výkresy rozvodov ústredného kúrenia
□ schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia
□ dimenzie vykurovacích telies

PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ výkresy vnútorných rozvodov plynu
□ axonometrickú schému plynu do vzdialenosti 1 m za obvodovú stenu objektu

PROJEKT PROTIPOŽIARNEHO ZABEZPEČENIA STAVBY
OSADENIE A SIETE

Vzhľadom na rozdielnosť miestnych regulatívov, polohu a umiestnenie verejných sietí a rozličnosť konfigurácie terénu, projekt neobsahuje osadenia do terénu – situáciu a napojenie na inžinierske siete.

ENERGETICKÝ POSUDOK - PROJEKTOVÉ HODNOTENIE

ZRKADLOVÝ OBRAZ A ZMENY PROJEKTU

ZRKADLOVÝ OBRAZ TYPOVÉHO PROJEKTU

Pri výbere typového projektu rodinného domu často nastane situácia, že Vami vybraný typ domu spĺňa Vami požadované parametre, ale nevyhovuje Vám z hľadiska orientácie na svetové strany, alebo jeho umiestnenie nevyhovuje vzhľadom k susedným stavbám, odstupovým vzdialenostiam, pohľadovým osiam, alebo iným skutočnostiam.

V takom prípade často pomôže otočenie domu resp. preklopenie pôdorysu objektu tzv. „ZRKADLOVÝ OBRAZ “. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v objednávke. Následne Vám bude dodaná projektová dokumentácia v zrkadlovom obraze.

Vyhotovenie projektu v zrkadlovom obraze je prevedené pre všetky typové projekty a projekty sú dodávané za rovnakú cenu, ako projekty v základnom prevedení.

ZMENY TYPOVÉHO PROJEKTU

Prezentované TYPOVÉ PROJEKTY rodinných domov sú základné varianty stavieb. Pokiaľ stavebníkovi v projekte domu niečo nevyhovuje, je možné požiadať o súhlas na zmenu v projekte podľa jeho individuálnych požiadaviek.

Vzhľadom na to, že požiadavky na zmeny sú rôznorodé a prípadná zmena môže mať dosah na konštrukčné riešenie, je potrebné zmeny prekonzultovať s projektantom. Podľa rozsahu zmien bude ďalší postup v zmysle technického riešenia, termínu a ceny za úpravu projektu dohodnutý individuálne.

Zmeny a úpravy typového projektu môže vykonať ktorýkoľvek odborne spôsobilý projektant s oprávnením. Podľa autorského zákona je však možné vyhotoviť zmeny v dokumentácii iba s písomným súhlasom autora projektu spoločnosti ARD Projekt. Vydanie autorského súhlasu na vykonanie zmeny v dokumentácii je bezplatné.

ZODPOVIEME VAŠE OTÁZKY A RADI VÁM PORADÍME

Postaviť si vlastný dom je radosť. Okrem nadšenia je však veľmi dôležité všetko dobre naplánovať a premyslieť mnohé detaily. Ponúkame Vám preto bezplatnú konzultáciu o vašom novom bývaní. Tešíme sa na našu spoločnú diskusiu. Zavolajte nám (Ing. Martin Michalík – 0905 / 751 534, Ing. Jozef Selep, PhD. – 0905 / 546 714), alebo nám napíšte (ardprojekt @ gmail.com).

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Ak ste rozhodnutí pre objednanie projektovej dokumentácie, prosím vyplňte nasledovný formulár. Všetky polia sú povinné. Po odoslaní obdržíte kópiu  formulára e-mailom a budeme Vás kontaktovať (telefonicky, alebo e-mailom).


NormalZrkadloMIESTO VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU
OsobnePoštou na dobierku**

** projektová dokumentácia bude poslaná na uvedenú adresu bydliska, k cene projektu sa prirátava poštovné, balné a poistenie v hodnote 15 €
Osobne v hotovostiPlatbou na účet**Odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami a zaväzuje sa prevziať projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne (dátum expedovania) a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Pokiaľ si odberateľ nevyzdvihne projekt do 60 dní od dohodnutého termínu, objednávka sa považuje za stornovanú. Pri stornovaní objednávky uhradená záloha vo výške 250,- EUR prepadá v prospech zhotoviteľa. Odberateľ prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami zhotoviteľa, podmienkam porozumel, súhlasí s nimi a je oprávnený záväznú objednávku v mene investora uskutočniť.


Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť údajov uvedených v tejto objednávke.