Close

ARD LITTLE QUEEN

custom writing

PROJEKT DOMU ARD LITTLE QUEEN

© ARD PROJEKT

☏ 0905 751 534

Cena: 2.200 Eur


OBJEDNAŤ PROJEKT

PARAMETRE PROJEKTU
Max. počet osôb: 5 – 6Obytné miestnosti: 5Zastavaná plocha: 354.6 m²Obytná plocha celkom: 135.85 m²Úžitková plocha 1PP: bez 1PPÚžitková plocha 1NP: 290.7 m²Úžitková plocha 2NP: 0 m²Úžitková plocha podlaží: 290.7 m²Výška hrebeňa: 5.44 mSklon strechy: 22 °Garáž: ánoCena projektu: 2 200 €Cena stavby na kľúč: 110 500 € ???Celkové náklady stavby: 203 500 € ???

[foogallery id=”2305″]

POPIS PROJEKTU
Hotový typový projekt nadštandardnej rodinnej vily – rodinného sídla, určený pre náročnú klientelu, Tento dom je určený pre veľké pozemky a tým najlepším čo môže individuálne bývanie ponúknuť. Je to špičkový rodinný dom navrhnutý s použitím moderných technológií určený pre všetkých , čo hľadajú to najlepšie.Pre chvíle spoločnej rodinnej pohody je navrhnutý otvorený spoločenský veľkopriestor obývacej izby s jedálňou a kuchyňou s ostrovčekom so stredovým variacim pultom a barovým sedením. Priestoru dominuje panoramatický krb. Veľkosť priestoru dotvárajú podhľady s priznanou geometriou strechy a s osadenými strešnými oknami pre príliv svetla do interiéru. Priestranná prestrešená terasa zväčšuje funkčnosť úžitkových plôch s možnosťou dodatočného presklenia pre riešenie zimnej záhrady. Nočnú časť tvoria sekcie rodičovského traktu so spálňou rodičov, šatníkom a kúpeľňou. Detský trakt obsahuje izby detí s vlastnou kúpeľňou detí. Doplnkovým vybavením je priestor pre relax pozostávajúci z posilňovne a sauny. Samozrejmosťou pre tento typ domu je aj pracovňa s hosťovskou izbou a vlastnou kúpeľňou pre návštevy, samostatný vstupný šatník. Dom dopĺňa technická miestnosť s práčovňou a priestranná dvojgaráž. Špičkový dom si žiada aj najmodernejšie technológie. Tie v projekte a návrhu reprezentujú zariadenia pre využitie solárnej energie v kombinácii s návrhom tepelného čerpadla s predprípravou rozvodov aj pre vonkajší bazén. Skladovacie a úložné priestory dopĺňa povala nad garážou a vstupom. 

ČO OBSAHUJE PROJEKT DOMU?

PROJEKT ARCHITEKTÚRY
□ sprievodnú správu□ technickú správu□ výkresy ( v mierke 1:50)□ základy□ pôdorysy podlaží□ rezy□ krov a výkaz reziva□ pohľady ( v mierke 1:100)□ výpisy prvkov – okien, a dverí, klampiarskych a zámočníckych výrobkov□ výpis podláh, strešných vrstiev, výpis reziva a strešnej krytin□ výpis prvkov komína a murovacieho materiálu

PROJEKT STATIKY
□ technickú správu□ výkresy ( v mierke 1:50□ výkresy skladby stropov□ výkresy tvaru stropných dosiek□ výkresy vencov a prekladov□ výkresy schodiska□ výkazy výstuže a prefabrikovaných prvkov□ statický výpočet – v sade č.1

VÝKAZ VÝMER
Typové projekty obsahujú materiálové nápočty základných stavebných materiálov:□ množstvá betónu□ DT tvárnic□ murovacieho materiálu□ výkazy reziva□ krytiny□ ocele□ prvkov skladaného stropu□ prefabrikovaných prvkov□ výkazy výplní otvorov□ klampiarskych a zámočníckych výrobkov□ výkazy materiálu pre jednotlivé profesie

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY
□ technickú správu□ výkaz materiálu□ výkresy vnútorných rozvodov vody□ výkresy vnútorných rozvodov kanalizácie□ zvislé schémy

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE
□ technickú správu□ výkaz materiálu□ schému domového rozvádzača□ výkres rozvodu vnútornej elektroinštalácie – svetelnej a zásuvkovej□ výkres uzemnenia a bleskozvodu

PROJEKT ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
□ technickú správu□ výkaz materiálu□ výkresy rozvodov ústredného kúrenia□ schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia□ dimenzie vykurovacích telies

PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU
□ technickú správu□ výkaz materiálu□ výkresy vnútorných rozvodov plynu□ axonometrickú schému plynu do vzdialenosti 1 m za obvodovú stenu objektu

PROJEKT PROTIPOŽIARNEHO ZABEZPEČENIA STAVBY

OSADENIE A SIETE
Vzhľadom na rozdielnosť miestnych regulatívov, polohu a umiestnenie verejných sietí a rozličnosť konfigurácie terénu, projekt neobsahuje osadenia do terénu – situáciu a napojenie na inžinierske siete.

ENERGETICKÝ POSUDOK – PROJEKTOVÉ HODNOTENIE

ZRKADLOVÝ OBRAZ A ZMENY PROJEKTU

ZRKADLOVÝ OBRAZ TYPOVÉHO PROJEKTU
Pri výbere typového projektu rodinného domu často nastane situácia, že Vami vybraný typ domu spĺňa Vami požadované parametre, ale nevyhovuje Vám z hľadiska orientácie na svetové strany, alebo jeho umiestnenie nevyhovuje vzhľadom k susedným stavbám, odstupovým vzdialenostiam, pohľadovým osiam, alebo iným skutočnostiam.V takom prípade často pomôže otočenie domu resp. preklopenie pôdorysu objektu tzv. „ZRKADLOVÝ OBRAZ “. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v objednávke. Následne Vám bude dodaná projektová dokumentácia v zrkadlovom obraze.Vyhotovenie projektu v zrkadlovom obraze je prevedené pre všetky typové projekty a projekty sú dodávané za rovnakú cenu, ako projekty v základnom prevedení.

ZMENY TYPOVÉHO PROJEKTU
Prezentované TYPOVÉ PROJEKTY rodinných domov sú základné varianty stavieb. Pokiaľ stavebníkovi v projekte domu niečo nevyhovuje, je možné požiadať o súhlas na zmenu v projekte podľa jeho individuálnych požiadaviek.Vzhľadom na to, že požiadavky na zmeny sú rôznorodé a prípadná zmena môže mať dosah na konštrukčné riešenie, je potrebné zmeny prekonzultovať s projektantom. Podľa rozsahu zmien bude ďalší postup v zmysle technického riešenia, termínu a ceny za úpravu projektu dohodnutý individuálne.Zmeny a úpravy typového projektu môže vykonať ktorýkoľvek odborne spôsobilý projektant s oprávnením. Podľa autorského zákona je však možné vyhotoviť zmeny v dokumentácii iba s písomným súhlasom autora projektu spoločnosti ARD Projekt. Vydanie autorského súhlasu na vykonanie zmeny v dokumentácii je bezplatné.

ZODPOVIEME VAŠE OTÁZKY A RADI VÁM PORADÍME
Postaviť si vlastný dom je radosť. Okrem nadšenia je však veľmi dôležité všetko dobre naplánovať a premyslieť mnohé detaily. Ponúkame Vám preto bezplatnú konzultáciu o vašom novom bývaní. Tešíme sa na našu spoločnú diskusiu. Zavolajte nám (Ing. Martin Michalík – 0905 / 751 534, Ing. Jozef Selep, PhD. – 0905 / 546 714), alebo nám napíšte (ardprojekt @ gmail.com).

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Ak ste rozhodnutí pre objednanie projektovej dokumentácie, prosím vyplňte nasledovný formulár. Všetky polia sú povinné. Po odoslaní obdržíte kópiu  formulára e-mailom a budeme Vás kontaktovať (telefonicky, alebo e-mailom).

ZÁVÄZNE SI U VÁS OBJEDNÁVAM
PROJEKT RODINNÉHO DOMU (5 PARÉ)

Názov projektu:

Cena projektu (EUR):

Prevedenie domu:
NormalZrkadlo

MIESTO VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU

Mesto / Obec:

Okres:

Parcela číslo:

KONTAKTNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA – INVESTORA
Meno a priezvisko:

Ulica:

Mesto/obec:

PSČ:

Email:

Telefón:

DODÁVKA PROJEKTU:
OsobnePoštou na dobierku**

** projektová dokumentácia bude poslaná na uvedenú adresu bydliska, k cene projektu sa prirátava poštovné, balné a poistenie v hodnote 15 €

UHRADENIE ZÁLOHY ZA PROJEKT (250 EUR):
Osobne v hotovostiPlatbou na účet**
** Číslo účtu: 2629712266/1100 Tatra banka, a.s. (priložte fotokópiu prevodného príkazu, resp. oznámte na tel.č. 0905/751 534)

Odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami a zaväzuje sa prevziať projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne (dátum expedovania) a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Pokiaľ si odberateľ nevyzdvihne projekt do 60 dní od dohodnutého termínu, objednávka sa považuje za stornovanú. Pri stornovaní objednávky uhradená záloha vo výške 250,- EUR prepadá v prospech zhotoviteľa. Odberateľ prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami zhotoviteľa, podmienkam porozumel, súhlasí s nimi a je oprávnený záväznú objednávku v mene investora uskutočniť.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť údajov uvedených v tejto objednávke.

https://www.essayonlineservice.orgessay writer