define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); ARD HARMONIA H – TYPOVÉ PROJEKTY DOMOV
Close

PROJEKT DOMU ARD HARMONIA H

© ARD PROJEKT
☏ 0905 751 534
Cena: 1.600 Eur
PARAMETRE PROJEKTU
 • Max. počet osôb: 4 – 6
 • Obytné miestnosti: 6
 • Zastavaná plocha: 202.2 m²
 • Obytná plocha celkom: 134.55 m²
 • Úžitková plocha 1PP: bez 1PP
 • Úžitková plocha 1NP: 168.6 m²
 • Úžitková plocha 2NP: 56.35 m²
 • Úžitková plocha podlaží: 224.95 m²
 • Výška hrebeňa: 6.88 m
 • Sklon strechy: 27 °
 • Garáž: áno
 • Cena projektu: 1 600 €
 • Cena stavby na kľúč: 85 480 € ???
 • Celkové náklady stavby: 157  465 € ???

POPIS PROJEKTU

Projekt rodinného domu vychádza z konceptu domu Harmonia a písmeno H v jeho názve je charakteristickým pre jeho vonkajší tvar. Využitím pôdorysného tvaru písmena H sa v prednej a zadnej časti stredného traktu domu vytvorili voľne prekryté priestory hlavného vstupu a čiastočne prekrytej zapustenej terasy, slúžiace pre ochranu pred nepriaznivými vplyvmi.

Dispozícia bola dotiahnutá k dokonalosti. Prekrytá terasa v zadnej časti domu je prístupná z troch strán z miestnosti kuchyne s jedálňou, z obývacej izby a spálne rodičov, čo maximalizuje prepojenie interiéru s exteriérom a zabezpečuje maximálne využitie terasy.

Obytná časť rodičov a detí rešpektuje súčasné trendy v bývaní návrhom v oddelených celkoch s plnohodnotným hygienickým zázemím, vrátane návrhu samostatného šatníku rodičov. Rodičovská časť plní účel samostatného a komfortného riešenia spálne rodičov s miestnosťou samostatného šatníka a tiež pričlenenou rodičovskou kúpeľňou. 

Detská časť obsahuje veľké izby detí vrátene kúpeľne detí a samostatného wc. Veľkorysá obývacia izba, kuchyňa a jedáleň je miestom spoločného života rodiny. Súčasťou prízemia domu je aj samostatná vstavaná garáž a obslužné priestory. Pri kuchyni je navrhnutý združený priestor komory a práčovne, pod schodiskom je šikovne a nenápadne skovaný sklad. 

Prízemie je nad stredným traktom domu navyše doplnené o obytné podkrovie. Nachádzajú sa v ňom dve priestranné izby a samostatná kúpeľňa. Presvetlenie a vetranie priestorov podkrovia sa zabezpečuje prostredníctvom samostatných a združených strešných okien, osadených v rovine strechy. Svojim riešením zaručuje požiadavky na energetickú triedu A1. 

Technické riešenie rešpektuje najmodernejšie výdobytky techniky, samozrejmosťou je možnosť vonkajších žalúzií a celý koncept domu je najkomplexnejším návrhom domu v tejto kategórii.

ČO OBSAHUJE PROJEKT DOMU?

PROJEKT ARCHITEKTÚRY

□ sprievodnú správu
□ technickú správu
□ výkresy ( v mierke 1:50)
□ základy
□ pôdorysy podlaží
□ rezy
□ krov a výkaz reziva
□ pohľady ( v mierke 1:100)
□ výpisy prvkov – okien, a dverí, klampiarskych a zámočníckych výrobkov
□ výpis podláh, strešných vrstiev, výpis reziva a strešnej krytin
□ výpis prvkov komína a murovacieho materiálu

PROJEKT STATIKY

□ technickú správu
□ výkresy ( v mierke 1:50
□ výkresy skladby stropov
□ výkresy tvaru stropných dosiek
□ výkresy vencov a prekladov
□ výkresy schodiska
□ výkazy výstuže a prefabrikovaných prvkov
□ statický výpočet – v sade č.1

VÝKAZ VÝMER

Typové projekty obsahujú materiálové nápočty základných stavebných materiálov:

□ množstvá betónu
□ DT tvárnic
□ murovacieho materiálu
□ výkazy reziva
□ krytiny
□ ocele
□ prvkov skladaného stropu
□ prefabrikovaných prvkov
□ výkazy výplní otvorov
□ klampiarskych a zámočníckych výrobkov
□ výkazy materiálu pre jednotlivé profesie

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ výkresy vnútorných rozvodov vody
□ výkresy vnútorných rozvodov kanalizácie
□ zvislé schémy

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ schému domového rozvádzača
□ výkres rozvodu vnútornej elektroinštalácie – svetelnej a zásuvkovej
□ výkres uzemnenia a bleskozvodu

PROJEKT ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ výkresy rozvodov ústredného kúrenia
□ schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia
□ dimenzie vykurovacích telies

PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU

□ technickú správu
□ výkaz materiálu
□ výkresy vnútorných rozvodov plynu
□ axonometrickú schému plynu do vzdialenosti 1 m za obvodovú stenu objektu

PROJEKT PROTIPOŽIARNEHO ZABEZPEČENIA STAVBY
OSADENIE A SIETE

Vzhľadom na rozdielnosť miestnych regulatívov, polohu a umiestnenie verejných sietí a rozličnosť konfigurácie terénu, projekt neobsahuje osadenia do terénu – situáciu a napojenie na inžinierske siete.

ENERGETICKÝ POSUDOK - PROJEKTOVÉ HODNOTENIE

ZRKADLOVÝ OBRAZ A ZMENY PROJEKTU

ZRKADLOVÝ OBRAZ TYPOVÉHO PROJEKTU

Pri výbere typového projektu rodinného domu často nastane situácia, že Vami vybraný typ domu spĺňa Vami požadované parametre, ale nevyhovuje Vám z hľadiska orientácie na svetové strany, alebo jeho umiestnenie nevyhovuje vzhľadom k susedným stavbám, odstupovým vzdialenostiam, pohľadovým osiam, alebo iným skutočnostiam.

V takom prípade často pomôže otočenie domu resp. preklopenie pôdorysu objektu tzv. „ZRKADLOVÝ OBRAZ “. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v objednávke. Následne Vám bude dodaná projektová dokumentácia v zrkadlovom obraze.

Vyhotovenie projektu v zrkadlovom obraze je prevedené pre všetky typové projekty a projekty sú dodávané za rovnakú cenu, ako projekty v základnom prevedení.

ZMENY TYPOVÉHO PROJEKTU

Prezentované TYPOVÉ PROJEKTY rodinných domov sú základné varianty stavieb. Pokiaľ stavebníkovi v projekte domu niečo nevyhovuje, je možné požiadať o súhlas na zmenu v projekte podľa jeho individuálnych požiadaviek.

Vzhľadom na to, že požiadavky na zmeny sú rôznorodé a prípadná zmena môže mať dosah na konštrukčné riešenie, je potrebné zmeny prekonzultovať s projektantom. Podľa rozsahu zmien bude ďalší postup v zmysle technického riešenia, termínu a ceny za úpravu projektu dohodnutý individuálne.

Zmeny a úpravy typového projektu môže vykonať ktorýkoľvek odborne spôsobilý projektant s oprávnením. Podľa autorského zákona je však možné vyhotoviť zmeny v dokumentácii iba s písomným súhlasom autora projektu spoločnosti ARD Projekt. Vydanie autorského súhlasu na vykonanie zmeny v dokumentácii je bezplatné.

ZODPOVIEME VAŠE OTÁZKY A RADI VÁM PORADÍME

Postaviť si vlastný dom je radosť. Okrem nadšenia je však veľmi dôležité všetko dobre naplánovať a premyslieť mnohé detaily. Ponúkame Vám preto bezplatnú konzultáciu o vašom novom bývaní. Tešíme sa na našu spoločnú diskusiu. Zavolajte nám (Ing. Martin Michalík – 0905 / 751 534, Ing. Jozef Selep, PhD. – 0905 / 546 714), alebo nám napíšte (ardprojekt @ gmail.com).

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Ak ste rozhodnutí pre objednanie projektovej dokumentácie, prosím vyplňte nasledovný formulár. Všetky polia sú povinné. Po odoslaní obdržíte kópiu  formulára e-mailom a budeme Vás kontaktovať (telefonicky, alebo e-mailom).


NormalZrkadloMIESTO VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU
OsobnePoštou na dobierku**

** projektová dokumentácia bude poslaná na uvedenú adresu bydliska, k cene projektu sa prirátava poštovné, balné a poistenie v hodnote 15 €
Osobne v hotovostiPlatbou na účet**Odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami a zaväzuje sa prevziať projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne (dátum expedovania) a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Pokiaľ si odberateľ nevyzdvihne projekt do 60 dní od dohodnutého termínu, objednávka sa považuje za stornovanú. Pri stornovaní objednávky uhradená záloha vo výške 250,- EUR prepadá v prospech zhotoviteľa. Odberateľ prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami zhotoviteľa, podmienkam porozumel, súhlasí s nimi a je oprávnený záväznú objednávku v mene investora uskutočniť.


Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť údajov uvedených v tejto objednávke.


BLOGOVÉ PRÍSPEVKY

V tejto sekcii sa zobrazujú blogové príspevky, týkajúce sa projektu.