Close

ARD DABL

essay writingbuy essay

PROJEKT DOMU ARD DABL

© ARD PROJEKT

☏ 0905 751 534

Cena: 1.400 Eur


OBJEDNAŤ PROJEKT

PARAMETRE PROJEKTU
Max. počet osôb: 5 – 6Obytné miestnosti: 5Zastavaná plocha: 110,45 m²Obytná plocha celkom: 139,15 m²Úžitková plocha 1PP: bez 1PPÚžitková plocha 1NP: 97,90 m²Úžitková plocha 2NP: 88,35 m²Úžitková plocha podlaží: 186,25 m²Výška hrebeňa: 5,950 mSklon strechy: 3 °Garáž: ánoCena projektu: 1 400 €Cena stavby na kľúč: 70 775 € ???Celkové náklady stavby: 130 375 € ???

[foogallery id=”2290″]

POPIS PROJEKTU
Projekt rodinného domu je určený pre všetkých milovníkov strohej a funkčnej architektúry, kde na prvom mieste je funkčnosť, dobrá cena, jednoduché detaily, čisté línie a kompaktný tvar, ideálny pre minimalizáciu energeticky rizikových miest.Svojou dispozíciou uspokojí nároky každého náročného investora, pre ktorého je funkčnosť priestorov a logika a kvalita dispozície dominantná. Dobrý dom na mieru nie sú iba izby na spanie, ale aj samostatné účelne rozmiestnené úložné priestory, technické miestnosti, účelná technológia a vybavenie.K izbám prislúchajú samostatné šatníky. Koniec šušiakom rozmiestnených po izbách. Tento dom má vlastnú technickú miestnosť s práčovňou. Samozrejmosťou je dostatok ďalších priestorov ako samostatná garáž a komora pri kuchyni. Rodičovský trakt má vlastnú kúpeľňu a šatník. Praktické prekrytie vstupu je navrhnuté balkónom, ale rovnako môže byť riešené presklenou markízou. Svojim riešením zaručuje požiadavky na energetickú triedu A1 aj bez rekuperácie. Pri zabezpečení požiadavky na ultranízkoenergetický dom bude pre svojho majiteľa dlhodobo šetrným na prevádzku.

ČO OBSAHUJE PROJEKT DOMU?

PROJEKT ARCHITEKTÚRY
□ sprievodnú správu□ technickú správu□ výkresy ( v mierke 1:50)□ základy□ pôdorysy podlaží□ rezy□ krov a výkaz reziva□ pohľady ( v mierke 1:100)□ výpisy prvkov – okien, a dverí, klampiarskych a zámočníckych výrobkov□ výpis podláh, strešných vrstiev, výpis reziva a strešnej krytin□ výpis prvkov komína a murovacieho materiálu

PROJEKT STATIKY
□ technickú správu□ výkresy ( v mierke 1:50□ výkresy skladby stropov□ výkresy tvaru stropných dosiek□ výkresy vencov a prekladov□ výkresy schodiska□ výkazy výstuže a prefabrikovaných prvkov□ statický výpočet – v sade č.1

VÝKAZ VÝMER
Typové projekty obsahujú materiálové nápočty základných stavebných materiálov:□ množstvá betónu□ DT tvárnic□ murovacieho materiálu□ výkazy reziva□ krytiny□ ocele□ prvkov skladaného stropu□ prefabrikovaných prvkov□ výkazy výplní otvorov□ klampiarskych a zámočníckych výrobkov□ výkazy materiálu pre jednotlivé profesie

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY
□ technickú správu□ výkaz materiálu□ výkresy vnútorných rozvodov vody□ výkresy vnútorných rozvodov kanalizácie□ zvislé schémy

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE
□ technickú správu□ výkaz materiálu□ schému domového rozvádzača□ výkres rozvodu vnútornej elektroinštalácie – svetelnej a zásuvkovej□ výkres uzemnenia a bleskozvodu

PROJEKT ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
□ technickú správu□ výkaz materiálu□ výkresy rozvodov ústredného kúrenia□ schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia□ dimenzie vykurovacích telies

PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU
□ technickú správu□ výkaz materiálu□ výkresy vnútorných rozvodov plynu□ axonometrickú schému plynu do vzdialenosti 1 m za obvodovú stenu objektu

PROJEKT PROTIPOŽIARNEHO ZABEZPEČENIA STAVBY

OSADENIE A SIETE
Vzhľadom na rozdielnosť miestnych regulatívov, polohu a umiestnenie verejných sietí a rozličnosť konfigurácie terénu, projekt neobsahuje osadenia do terénu – situáciu a napojenie na inžinierske siete.

ENERGETICKÝ POSUDOK – PROJEKTOVÉ HODNOTENIE

ZRKADLOVÝ OBRAZ A ZMENY PROJEKTU

ZRKADLOVÝ OBRAZ TYPOVÉHO PROJEKTU
Pri výbere typového projektu rodinného domu často nastane situácia, že Vami vybraný typ domu spĺňa Vami požadované parametre, ale nevyhovuje Vám z hľadiska orientácie na svetové strany, alebo jeho umiestnenie nevyhovuje vzhľadom k susedným stavbám, odstupovým vzdialenostiam, pohľadovým osiam, alebo iným skutočnostiam.V takom prípade často pomôže otočenie domu resp. preklopenie pôdorysu objektu tzv. „ZRKADLOVÝ OBRAZ “. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v objednávke. Následne Vám bude dodaná projektová dokumentácia v zrkadlovom obraze.Vyhotovenie projektu v zrkadlovom obraze je prevedené pre všetky typové projekty a projekty sú dodávané za rovnakú cenu, ako projekty v základnom prevedení.

ZMENY TYPOVÉHO PROJEKTU
Prezentované TYPOVÉ PROJEKTY rodinných domov sú základné varianty stavieb. Pokiaľ stavebníkovi v projekte domu niečo nevyhovuje, je možné požiadať o súhlas na zmenu v projekte podľa jeho individuálnych požiadaviek.Vzhľadom na to, že požiadavky na zmeny sú rôznorodé a prípadná zmena môže mať dosah na konštrukčné riešenie, je potrebné zmeny prekonzultovať s projektantom. Podľa rozsahu zmien bude ďalší postup v zmysle technického riešenia, termínu a ceny za úpravu projektu dohodnutý individuálne.Zmeny a úpravy typového projektu môže vykonať ktorýkoľvek odborne spôsobilý projektant s oprávnením. Podľa autorského zákona je však možné vyhotoviť zmeny v dokumentácii iba s písomným súhlasom autora projektu spoločnosti ARD Projekt. Vydanie autorského súhlasu na vykonanie zmeny v dokumentácii je bezplatné.

ZODPOVIEME VAŠE OTÁZKY A RADI VÁM PORADÍME
Postaviť si vlastný dom je radosť. Okrem nadšenia je však veľmi dôležité všetko dobre naplánovať a premyslieť mnohé detaily. Ponúkame Vám preto bezplatnú konzultáciu o vašom novom bývaní. Tešíme sa na našu spoločnú diskusiu. Zavolajte nám (Ing. Martin Michalík – 0905 / 751 534, Ing. Jozef Selep, PhD. – 0905 / 546 714), alebo nám napíšte (ardprojekt @ gmail.com).

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Ak ste rozhodnutí pre objednanie projektovej dokumentácie, prosím vyplňte nasledovný formulár. Všetky polia sú povinné. Po odoslaní obdržíte kópiu  formulára e-mailom a budeme Vás kontaktovať (telefonicky, alebo e-mailom).

ZÁVÄZNE SI U VÁS OBJEDNÁVAM
PROJEKT RODINNÉHO DOMU (5 PARÉ)

Názov projektu:

Cena projektu (EUR):

Prevedenie domu:
NormalZrkadlo

MIESTO VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU

Mesto / Obec:

Okres:

Parcela číslo:

KONTAKTNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA – INVESTORA
Meno a priezvisko:

Ulica:

Mesto/obec:

PSČ:

Email:

Telefón:

DODÁVKA PROJEKTU:
OsobnePoštou na dobierku**

** projektová dokumentácia bude poslaná na uvedenú adresu bydliska, k cene projektu sa prirátava poštovné, balné a poistenie v hodnote 15 €

UHRADENIE ZÁLOHY ZA PROJEKT (250 EUR):
Osobne v hotovostiPlatbou na účet**
** Číslo účtu: 2629712266/1100 Tatra banka, a.s. (priložte fotokópiu prevodného príkazu, resp. oznámte na tel.č. 0905/751 534)

Odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami a zaväzuje sa prevziať projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne (dátum expedovania) a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Pokiaľ si odberateľ nevyzdvihne projekt do 60 dní od dohodnutého termínu, objednávka sa považuje za stornovanú. Pri stornovaní objednávky uhradená záloha vo výške 250,- EUR prepadá v prospech zhotoviteľa. Odberateľ prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami zhotoviteľa, podmienkam porozumel, súhlasí s nimi a je oprávnený záväznú objednávku v mene investora uskutočniť.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť údajov uvedených v tejto objednávke.

essay online